Çelik Tank İçi CTP Kaplama

  • Çelik Tank İçi CTP Kaplama

Asit işleyişindeki Betonarme havuzlarda, asit depolama tank ve daldırma kazanlarında CTP  asitlenme ve aside dayanım istenilen yerlerde güvenle kullanılmaktadır. Bisfenolik özellikli reçine ve polyesterin Camelyaf birleşimi elde edilen kat kalınlıkları sayesinde meydana getirilen manuel sistemli CTP Kaplaması; bir çok kimyasal izolasyonlar ve sızdırmasına karşı kesinlik sunar. Camelyaf + Reçinelerin polimerizasyon süreçlerinin reaksiyonu tamamlanmasıyla uygulama bölgesinde asitlere karşı yüksek dayanıklılık gösteren tabaka oluşturulur.

İçeriğindeki camelyafı ile mükemmel bir uyumluluk sağlayan keçe, çatlama ve kırılmaya karşı son derece dayanıklıdır. Asit kaplama sistemleri; kaplama sektöründe dikkat edilmesi gereken ciddi iş kolları arasındadır. İşinin ehli olmuş, konusunda uzman, tatbik bilgisi gelişmiş, hangi malzemenin nereye kullanılacağını bilen firmalar ile çalışılması sonrası zararların ortaya çıkmaması adına önemlidir. Kompozit Polyester altında ctp kaplama ve izolasyon sistemleri üzerine çalışan firmamız konu üzerine detaylı sunumlar gerçekleştirmektedir.

Ön değerlendirme de, kalınlık değeri benimseniyor olsa da, burada kalınlıktan önce esas konu asitlere dayanım süreci ve amaca hizmet edecek olan CTP ürününün asit dayanıklılığı, kimyasal yüzey kaplama çalışmalarında ilk düşünülmesi gereken unsurdur. Kimya tesislerinin, asit işlemleri ile uğraşan fabrikaların genel sorunlarının başında, kimyasal malzemelerin etkisinde bulunan ortamlarının korunması gelmektedir. Önemli iş grubunda olan CTP Kaplama, problemini aşmada farklı ürün gruplarından yararlanılabilir. Kritik ve uzun vadede çözüm sağlanması gereken yerlerde asit dayanımlı uygulamaların başında CTP vinilester eksiz uygulaması ile gelmektedir. Uygun reçine, uygun yan malzeme ve ehil çalışmalarla dayanımı yüksek tabakalar meydana getirilmektedir. Ucuz malzemeler ile işlenmiş ctp yüzeylerinde asitler sonucu yüzeyin deformasyonları, reçine seçiminde uygulayıcı kişilerin ucuz reçineler kullanması sonucu oluşan aşınmalar, tekniğini ve polimerizasyonu keşfedemeyen ustaların katlar arasındaki süreçleri bilmediğinden dolayı iğne deliklerinin gözardı edilmesi sonucu sızdırmaların giderek büyümesi olarak sıralanabilir. Asetik asit, alüminyum hidroksit, amonyak, aromatik hidrokarbonlar, benzin, petrol, borik asit, kromik asit, sitrik asit, yağ asidi, hidroklorik asit düzeyleri, laktik asit, nitrik asit, fosforik asit, sülfürik asit, ve daha bir çok aside dayanıklı olarak firmamız tarafından izolasyon hizmeti veriliyor.